Bezoek Veilig Verkeer Nederland aan Pieterburen

In juli 2018 zijn 2 medewerkers van Veilig Verkeer Nederland op bezoek geweest in Pieterburen. Samen met de commissie hebben ze de verkeerssituatie in Pieterburen bekeken. Hieruit is een rapport voortgekomen dat ook in gaat op de slechte staat van onderhoud van de weg en de stoep met name aan de westkant van het dorp…

Reactie op het het rapport van de gemeente

De commissie was zeer blij met de constructieve houding van de gemeente en heeft op de standpunten van de gemeente gereageerd. Op dat moment was er echter geen geld om wenselijke maatregelen te realiseren.

Rapport van de gemeente over verkeerssituatie in Pieterburen

De gemeente heeft een overzicht gemaakt van de verkeerssituatie in Pieterburen, naar aanleiding van de uitslag van onze enquete en onze gesprekken met de gemeente. De gemeente neemt hier standpunten in over wenselijke verkeersmaatregelen en zaken die…