Stand van zaken “parkeren op parkeerplaats i.p.v. bij school”

1 jaar na de officiële start van het project “parkeren op de parkeerplaats i.p.v. bij school” heeft de verkeerswerkgroep in samenwerking met school en omwonenden op de 1e schooldag een verkeersflyer uitgedeeld bij de school. Daarnaast hebben we iedere ochtend in de eerste schoolweek door te posten in de straat het parkeren nogmaals onder de aandacht gebracht bij de ouders en tevens met hen het gesprek…

Officiële start ‘Parkeren op parkeerterrein i.p.v. bij de school’

Voor de vakantie was al door de parkeerwerkgroep besloten dat de officiële start van het project ‘Ik parkeer op de parkeerplaats en loop naar school – u ook?’ aan het begin van het nieuwe schooljaar plaats zou moeten vinden. Dit is 27 september geworden.

In de laatste week van het schooljaar hebben de leerlingen zelf verkeersborden gemaakt (dwz de tekeningen). Uit deze bonte verzameling…

Bezoek Veilig Verkeer Nederland aan Pieterburen

In juli 2018 zijn 2 medewerkers van Veilig Verkeer Nederland op bezoek geweest in Pieterburen. Samen met de commissie hebben ze de verkeerssituatie in Pieterburen bekeken. Hieruit is een rapport voortgekomen dat ook in gaat op de slechte staat van onderhoud van de weg en de stoep met name aan de westkant van het dorp…