Officiële start ‘Parkeren op parkeerterrein i.p.v. bij de school’

Voor de vakantie was al door de parkeerwerkgroep besloten dat de officiële start van het project ‘Ik parkeer op de parkeerplaats en loop naar school – u ook?’ aan het begin van het nieuwe schooljaar plaats zou moeten vinden. Dit is 27 september geworden.

In de laatste week van het schooljaar hebben de leerlingen zelf verkeersborden gemaakt (dwz de tekeningen). Uit deze bonte verzameling…

Bezoek Veilig Verkeer Nederland aan Pieterburen

In juli 2018 zijn 2 medewerkers van Veilig Verkeer Nederland op bezoek geweest in Pieterburen. Samen met de commissie hebben ze de verkeerssituatie in Pieterburen bekeken. Hieruit is een rapport voortgekomen dat ook in gaat op de slechte staat van onderhoud van de weg en de stoep met name aan de westkant van het dorp…

Start Parkeerwerkgroep De Getijden

In april 2018 is naar aanleiding van de enquete-uitslag een speciale ‘School-Parkeer’ werkgroep gestart die bestaat uit omwonenden van de basisschool ‘De Getijden’, het hoofd van de school, ouders van leerlingen en leden van de verkeerscommissie. Inzet is het plan dat de ouders of verzorgers die hun kinderen naar school brengen of komen halen niet meer voor de school parkeren maar op de oude parkeerplaats…