Informatieavond succesvol verlopen


Op dinsdag 21 mei 2019 waren ongeveer 25 dorpsbewoners aanwezig op een informatieavond in het Dorpshuis van Pieterburen. Het doel van de avond was na te gaan wat het draagvlak is van de voorstellen die de verkeerscommissie aan het gemeentebestuur wil voorleggen.

Onderwerpen die aan de orde kwamen: Infrastructurele maatregelen ('meanders', 'druppels'), mogelijke uitbreiding van de 'shared space' ter hoogte van het horecaplein, het parkeergedrag bij de school en de staat van onderhoud van de Wierhuisterweg.

De sfeer was uitstekend. Er werd volop gebruik gemaakt gelegenheid om kritiek te leveren, vragen te stellen en te beantwoorden, waardoor positieve en constructieve discussies tot stand kwamen.

De verkeerscommissie heeft alle op- en aanmerkingen verzameld en zal binnenkort een overzicht daarvan geven op deze site.