Informatieavond succesvol verlopen

Op dinsdag 21 mei 2019 waren ongeveer 25 dorpsbewoners aanwezig op een informatieavond in het Dorpshuis van Pieterburen. Het doel van de avond was na te gaan wat het draagvlak is van de voorstellen die de verkeerscommissie aan het gemeentebestuur wil voorleggen.

Onderwerpen die aan de orde kwamen: Infrastructurele maatregelen ('meanders', 'druppels'), mogelijke uitbreiding van de 'shared…