Uitslag verkeersenquête

In oktober 2017 hebben we de uitslag van de enquête in het dorp verspreid. Er was een behoorlijke respons en er kwamen ook nieuwe dingen naar voren die we niet verwacht hadden, zoals het verkeer rondom de school als gevolg van het halen en brengen van de kinderen.