Stand van zaken “parkeren op parkeerplaats i.p.v. bij school”

1 jaar na de officiële start van het project “parkeren op de parkeerplaats i.p.v. bij school” heeft de verkeerswerkgroep in samenwerking met school en omwonenden op de 1e schooldag een verkeersflyer uitgedeeld bij de school. Daarnaast hebben we iedere ochtend in de eerste schoolweek door te posten in de straat het parkeren nogmaals onder de aandacht gebracht bij de ouders en tevens met hen het gesprek…

Informatieavond succesvol verlopen

Op dinsdag 21 mei 2019 waren ongeveer 25 dorpsbewoners aanwezig op een informatieavond in het Dorpshuis van Pieterburen. Het doel van de avond was na te gaan wat het draagvlak is van de voorstellen die de verkeerscommissie aan het gemeentebestuur wil voorleggen.

Onderwerpen die aan de orde kwamen: Infrastructurele maatregelen ('meanders', 'druppels'), mogelijke uitbreiding van de 'shared…

Reactie op rapport VVN

In december 2018 hebben we als commissie een reactie geschreven op het rapport van VVN waarover we met de gemeente Het Hogeland in gesprek willen.