Verkeerscommissie Pieterburen

In 2015 en 2016 heeft de gemeente De Marne het project ‘Veilig door de Marne’ opgezet. De bedoeling was om de bewoners te inspireren om de beleving van de verkeersveiligheid in hun eigen dorp in kaart te brengen en stappen te ondernemen om daar al of niet samen met de gemeente iets aan te doen. Uit dit project is de ‘verkeerscommissie’ Pieterburen Veilig voortgekomen.

Ons doel is echter niet alleen om Pieterburen verkeerstechnisch veiliger te maken maar ook om het dorp Pieterburen te verfraaien. Dit verfraaien beperkt zich voor ons dan weer wel tot verkeersgerelateerde zaken.

We willen graag dat onze voorstellen door het dorp worden gedragen. Niet alleen omdat we anders geen medewerking van de gemeente krijgen maar vooral omdat we met z’n allen in hetzelfde dorp wonen. We moeten spreekwoordelijk door dezelfde deur en feitelijk door dezelfde straat.

Op deze website kunt u de verschillende documenten lezen die vanuit de commissie of voor de commissie tot stand zijn gekomen. Dit zijn dus onze eigen standpunten, alsook die van de gemeente en van Veilig Verkeer Nederland en onze reacties daarop. Het eerste document is de Verkeersenquête die in september 2017 in Pieterburen is gehouden.

Vanaf het begin van de commissie hebben meegewerkt Reiner Kleiss, Ana Rubio Garcia, Lies Vedder, Janwillem Brouwer, Jan Dresmé en Chris Baarveld, waarvan de eerste 2 niet meer actief zijn.

In de blog ziet u in chronologische volgorde de diverse documenten samengevat met een link naar de volledige tekst.